מערכת בקרת כניסה » בקרת כניסה עצמאית

 

בקרת כניסה עצמאית הינה בקרה אשר כוללת :               

1. קריאת המידע - המידע יכול להיות קוד שמקישים או קוד של כרטיס קרבה נתונים של טביעת אצבע.

2. זכרון בו מאוחסנים נתונים.

3. עיבוד המידע - הבקר בודק האם המידע שיש בבקר והמידע שמתקבל בקריאת המידע תואמים.

4. מתן ( איפשור אי איפשור ) לכניסה - אם המידע תואם מתבצע איפשור פתיחה ואם המידע אינו תואם אז לא מתבצעת איפשור.

להלן דוגמאות ותמונות של סוגי בקרים שונים

 

בקר

טביעת אצבע

 בקר 

   קודן וקרבה

בקר קודן

 

בקר קרבה 

ל-10,000 משתמשים

לחזרה לקטגורית בקרת כניסה